Szukaj
Close this search box.

Zarządzanie energią

Od 2011 roku w naszych zakładach wprowadzono i certyfikowano system zarządzania energią (EnMS) zgodnie z normą DIN EN ISO 50.001.

System zarządzania energią

System zarządzania energią zapewnia świadomą obsługę wszystkich naszych źródeł energii.

Celem systemu zarządzania jest ciągłe doskonalenie procesu zużycia energii.

Aby osiągnąć ten cel, Grupa CLASSEN identyfikuje potencjalne oszczędności w zakresie różnych źródeł energii, co przyczynia się do lepszej dbałości o środowisko - założeniem jest maksymalne ograniczenie zużycia energii na m² - energii elektrycznej, ogrzewania, chłodzenia i sprężonego powietrza.

Grupa CLASSEN dąży do tego, aby jej przedsięwzięcia były przyjazne dla środowiska i efektywne biznesowo, a środkiem do osiągnięcia celu jest ciągłe doskonalenie wydajności energetycznej z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych, organizacyjnych i technicznych.

Poprzez politykę informacyjną i szkolenia promujemy wśród naszych pracowników świadomą postawę w zakresie zużywania energii.

Projekty zorientowane na zwiększenie efektywności energetycznej

600 Degrees

Powstające w procesie odpady (zrębki, pył drzewny, ...) są w całości wykorzystywane do eksploatacji własnej elektrowni na biomasę w zakładzie Baruth w celu zapewnienia energii potrzebnej do realizacji procesu produkcyjnego. Energia z elektrowni jest w całości zamieniana na ciepło, a następnie ponownie wykorzystywana w procesie produkcji. Cała energia cieplna potrzebna do procesu produkcji płyt HDF jest wytwarzana bezpośrednio na terenie zakładu, w elektrowni na biomasę o mocy 80 MW.

Energia z elektrowni jest w całości zamieniana na ciepło, a następnie ponownie wykorzystywana w procesie produkcji.

Cała energia cieplna potrzebna do procesu produkcji płyt HDF jest wytwarzana bezpośrednio na terenie zakładu, w elektrowni na biomasę o mocy 80 MW.

Rainer Hück

Kierownik ds. zarządzania energią

Co my w CLASSEN robimy dla przyszłości naszych dzieci

Ile ton emisji CO₂ udało nam się zaoszczędzić w CLASSEN w 2020 roku i jak to zrobiliśmy? Ujawniam to w moim wpisie na blogu.