Zarządzanie środowiskowe

Od 2014 roku w naszych zakładach wprowadzony i certyfikowany jest system zarządzania środowiskowego zgodny z normą DIN EN ISO 14001. 

System zarządzania środowiskiem

Jako firma działająca globalnie, chcemy odpowiedzialnie kształtować rzeczywistość jutra - poprzez zrównoważone zarządzanie i świadome wykorzystanie zasobów.

Sukcesywnie uwzględniamy aspekty środowiskowe w naszych decyzjach biznesowych, dlatego też w 2014 roku po raz pierwszy uzyskaliśmy oficjalny certyfikat systemu zarządzania środowiskowego.

Od tego czasu Grupa CLASSEN zobowiązała się do ciągłego doskonalenia swoich działań w zakresie ochrony środowiska i regularnie poddaje się audytom wewnętrznym.

Projekty mające na celu redukcję emisji CO2

"Nieustannie pracujemy nad skuteczniejszym odzyskiwaniem materiałów do naszego cyklu produkcyjnego."

André Hennig, Dyrektor Zarządzający Fiberboard GmbH

CLASSEN i jego 3 miliardy "małych pomocników"

Zapotrzebowanie na ciepło w zakładzie Baruth / Mark pokrywa instalacja kogeneracyjna na biomasę. Gorące gazy z tej instalacji są wykorzystywane do suszenia włókien powstałych w procesie produkcji. Strumień powietrza wylotowego z suszarni jest oczyszczany w mokrym elektrofiltrze. Powstała w ten sposób woda jest następnie biologicznie oczyszczana w zbiorniku napowietrzającym i wprowadzana z powrotem do procesu.

3 miliardy pracowników CLASSEN żyją w zbiorniku napowietrzającym: dobre 3 miliardy bakterii, które są w stanie rozkładać substancje oddzielone od strumienia powietrza wylotowego. Dodatek tlenu, stała kontrola temperatury zbiornika napowietrzającego, istniejąca temperatura powietrza wylotowego, jak również substancje zawarte, które mają zostać zdegradowane, tworzą optymalne warunki życia dla bakterii. Ten odzysk ciepła z procesu oczyszczania powietrza odlotowego pozwala zaoszczędzić około 3 300 ton CO₂ rocznie.

Produkty z przesłaniem

Niezależnie od tego, czy mowa o panelach laminowanych, czy winylowych (bez PVC), tworzenie zrównoważonych produktów w toku ekologicznej produkcji i staranne pozyskiwanie surowców są na stałe wpisane w wizję Grupy CLASSEN. Deklarowane zaangażowanie prośrodowiskowe i liczne certyfikaty potwierdzają to twierdzenie. Najlepszymi przykładami są: pieczęcie PEFC (PEFC/04-31-0824) i FSC® (FSC®-C100583) dla produktów pochodzących ze zrównoważonej gospodarki leśnej, nagrody "Błękitnego Anioła" i certyfikat Instytutu Eco za niskoemisyjne lub bezemisyjne produkty.®-Siegel (FSC C100583) für Produkte aus nachhaltiger Forstwirtschaft, Auszeichnungen mit dem „Blauen Engel“ und Signets, wie das vom Eco-Institut für emissionsarme bzw. -freie Bodenbeläge.

CLASSEN nie tylko przestrzega surowych niemieckich norm środowiskowych, ale nawet wykracza poza przyjęte standardy, jeszcze skuteczniej dbając o planetę.

"Jako przedsiębiorca widzę siebie w roli osoby odpowiedzialnej za wdrożenie metody produkcji przyjaznej dla środowiska i ograniczającej zużycie zasobów naturalnych."

Dr Hans-Jürgen Hannig, założyciel i dyrektor zarządzający Grupy CLASSEN

Produkty w 100% nadające się do recyklingu

Nasze podłogi winylowe zaprojektowaliśmy tak, aby w 100% nadawały się do recyklingu.