Przewaga rynkowa dzięki wiodącej pozycji technologicznej

Grupa CLASSEN współdziała z różnymi partnerami i firmami zajmującymi się marketingiem licencyjnym, co pozwala na korzystanie z praw własności przemysłowej.

Nasze patenty

Sie haben Fragen zu unseren Patenten?