Garantiebedingungen CASA NOVA LAMINEO

1. Gwarant

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Straße 18-20, 56759 Kaisersesch – producent paneli podłogowych – udziela następującej gwarancji na zakupione elementy podłogowe. Gwarancja ta jest niezależna od uprawnień ustawowych z tytułu rękojmi.

2. Okres gwarancji

Okres gwarancji zależy od odpowiedniej kategorii produktu, serii produktów oraz właściwości technicznych i przeznaczenia zakupionego produktu. Okres gwarancji znajduje się na karcie produktu. Okres obowiązywania gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia faktury i zakupu produktu przez podmiot uprawniony do gwarancji.

W przypadku wystąpienia świadczenia gwarancyjnego, okres gwarancji nie ulega przedłużeniu. Wykonanie świadczenia gwarancyjnego nie oznacza rozpoczęcia nowego okresu gwarancyjnego.

3. Zakres i świadczenia w ramach niniejszej gwarancji producenta

3.1 Gwarancja obejmuje:

uszkodzenia w wyniku ścierania, podatność na plamy, trwałość koloru oraz system blokowania w przypadku użytku prywatnego i niewielkiej ekspozycji w toku użytku komercyjnego.

W przypadku wystąpienia szkody w okresie gwarancyjnym, producent zapewnia wykonanie jednego z następujących, wybranych przez siebie świadczeń w ramach niniejszej gwarancji:

 • bezpłatne zapewnienie równowartościowych paneli podłogowych w celu wymiany uszkodzonej powierzchni;
 • rekompensatę pieniężną.

Ersatzdielen werden an die ursprüngliche Verkaufsstelle geliefert. Sollte eine Reparatur oder der Austausch der Dielen unverhältnismäßig sein, gewährt der Garantiegeber einen aliquoten Kostenersatz. Diese Leistung richtet sich nach dem Zeitwert der betroffenen Dielen. Der Zeitwert berechnet sich aus dem Alter des betroffenen Fußbodens im Verhältnis zur Garantiezeit. Abhängig von der eingeräumten Garantie reduziert sich die Ersatzleistung jährlich (z.B. 15 Jahre Garantie  reduziert sich jährlich um 1/15; 25 Jahre Garantie   reduziert sich jährlich um 1/25). Der Kunde trägt bei Inanspruchnahme die Differenz zwischen Zeitwert und Neuwert. Die Garantieleistung umfasst in diesem Fall aber keine Ansprüche auf Übernahme von Kosten für Demontage, Montage, Neuverlegung, Transport, Lagerung, Reise-/Hotelkosten und Entsorgung der betroffenen Fläche. Diese Kosten trägt der Käufer. Unter diese Garantie fallen keine Folgeschäden, unübliche und fahrlässige Beschädigung. In einigen Ländern sind ein Ausschluss oder die Einschränkung von fahrlässigen oder Folgeschäden nicht zugelassen. In diesen Fällen finden die vorgenannten Ausschlüsse oder Einschränkungen keine Anwendung.

Jeśli reklamowany wzór nie jest już dostępny u producenta, zapewniony zostanie odpowiedni zamiennik z aktualnego asortymentu dostaw.

Udzielona gwarancja ogranicza się do wad ukrytych. Są to wady, które nie były widoczne przed lub w trakcie montażu podłogi laminowanej.

3.2 Warunki gwarancji w przypadku:

3.2.1 Ścieranie

Przez ścieranie w rozumieniu niniejszej gwarancji rozumie się całkowite przetarcie warstwy dekoracyjnej na powierzchni wynoszącej co najmniej 1 cm². W przypadku przetarcia z gwarancji wyłączone są ślady przetarcia na krawędziach desek.

3.2.2 Podatność na plamy

Bezüglich eines geringen Anschmutzungsverhaltens gewährt CLASSEN nach Maßgabe und in den Grenzen der EN 438-2 eine Garantie unter der Voraussetzung, dass produktspezifische Nutzungs- und Pflegerichtlinien eingehalten werden. Bei Nichteinhaltung dieser Richtlinien wird eine Garantieleistung ausgeschlossen. Die Pflegerichtlinien können unter: https://classengroup.com/wp-content/uploads/2022/05/220407_casanova_lamineo_pflegehinweise.pdf  

3.2.3 Verriegelungssystem CASAloc / CASAloc aqua protect

Die Classen Holz Kontor GmbH garantieren die Profilstabilität bei fachgerechter Verlegung und Einhaltung unserer Vorgaben in der Verlegeanleitung, ohne Ausbrechen der wesentlichen Verriegelungselemente.

3.2.4 Erweiterte Garantiebedingungen für Laminatböden mit CASAloc aqua protect

Warunki przedłużonej gwarancji obowiązują zgodnie z ISO/WD 4760:2020(E) w odniesieniu do szczelności połączenia profili i maksymalnie umiarkowanego pęcznienia przez 24 godziny pod wpływem wody, pod warunkiem, że woda zostanie usunięta w ciągu tego czasu. Gwarancja obowiązuje tylko wtedy, gdy przestrzegano wszystkich instrukcji montażu i spełnione zostały ogólne warunki gwarancji. Przedłużona gwarancja na szczelność i ochronę przed pęcznieniem obowiązuje przez 10 lat, niezależnie od gwarancji na produkt.

Der Laminatboden mit CASAloc aqua protect und wasserabweisender Oberfläche widersteht Wasser beim Wischen sowie bei Verschütten von Wasser in üblichen Mengen im Haushalt. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schäden, die durch Wasser entstehen, welchem Reinigungsmittel oder sonstige Zusätze zugegeben wurden oder durch sonstige Flüssigkeiten hervorgerufen wurden. Des Weiteren werden Schäden durch Feuchtigkeitseinwirkung aus dem Untergrund bzw. Boden sowie angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen.

Podłogi nie wolno montować w miejscach bardzo wilgotnych, bardzo suchych lub o bardzo dużych wahaniach temperatury. Gwarancja nie obejmuje zdarzeń wykraczających poza normalne użytkowanie domowe, jak np. stojąca woda, przecieki, zalania, uszkodzenia konstrukcji lub narażenie na deszcz lub śnieg przy otwartych oknach/drzwiach.

Powierzchnia tego produktu jest odporna na działanie wody, ale nie wodoodporna. Niedozwolone jest układanie w pomieszczeniach mokrych, jak np. baseny, okolice basenu, sauny, pomieszczenia z wbudowanymi kanalizacją ściekową, prysznice lub obszary, w których można spodziewać się stałego, powtarzającego się kontaktu z wodą. W przypadku dużego nagromadzenia wody, która również dostaje się pod produkt, nie można wykluczyć gnicia i pleśni.

Nässe auf dem Boden muss innerhalb von 24h entfernt werden. Dehnungsfugen in Feuchträumen oder im Bereich vom Wasch- und Spülbecken, Waschmaschinen, Geschirrspülern, Kühlschränke und Gefriertruhen müssen mit einer sehr flexiblen PE- Rundschnur gefüllt und entsprechend der Verlegeanleitung mit einem elastischen

 

wasserdichten Sanitärsilikon entsprechend der Verlegeanleitung versiegelt werden. Fußleisten, Profile und Türzargen müssen an der Wand und dem Boden entlang versiegelt werden.

Niedozwolone jest czyszczenie za pomocą profesjonalnych maszyn czyszczących lub myjek parowych.

Wszystkie instrukcje montażu i czyszczenia można znaleźć na opakowaniu produktu lub na stronie:

Verlegeanleitung: https://classengroup.com/wp-content/uploads/2022/05/CasaNova_ML_2.0_WR_ohneTS_Rev.7.2_2021.pdf

Reinigungshinweise: https://classengroup.com/wp-content/uploads/2022/05/220407_casanova_lamineo_pflegehinweise.pdf

4. Warunki gwarancji

Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie produkty Classen Holz Kontor GmbH klasy jakości I, które zostały wyprodukowane po dacie wydania niniejszych warunków gwarancji.

Produkty drugiej klasy, przedmioty specjalne lub inne produkty na bazie CERAMIN, które zostały sprzedane z rabatem, a także produkty, które wykazują różnice w kolorze, połysku lub strukturze w porównaniu ze zdjęciami i przykładowymi materiałami nie są objęte gwarancją.

Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie montażu we wnętrzach i związanych z nią warunków klimatycznych pomieszczeń mieszkalnych i biurowych.

W pomieszczeniach użytkowanych komercyjnie montaż musi być wykonany przez profesjonalnego montażystę podłóg.

5. Wyłączenie gwarancji

Roszczenia gwarancyjne są wyłączone w przypadku szkód spowodowanych przez:

 • nieprawidłowy montaż, użytkowanie, przechowywanie lub transport paneli niezgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu oraz niestosowanie akcesoriów zatwierdzonych lub zalecanych przez CLASSEN; dozwolone są tylko podkłady spełniające najwyższe wymagania normy EN16354;
 • niewłaściwe przygotowanie podłoża/powierzchni;
 • Verlegen von ersichtlich beschädigter
 • jegliche Veränderung an den Original-
 • normalem Verschleiß oder geringfügige Gebrauchsspuren in Form von Mikrokratzern
 • spowodowane ostrymi obcasami butów, ruchomymi meblami i/lub nieodpowiednimi kółkami krzesłowymi lub zmiany połysku spowodowane piaskiem, żwirem, mleczkiem do szorowania lub klejem;
 • odciski spiczastych lub ostro zakończonych przedmiotów lub nóżek mebli;
 • fallende, haushaltsübliche Gegenstände, wenn diese über 0,5 kg schwer sind und die Fallhöhe von 0,9 m überschritten wurde.
 • unsachgemäße Behandlung der Bodendielen infolge Verwendung im Widerspruch zum Verwendungszweck, Unfälle oder Missbrauch (Beschädigungen durch Haustiere gelten als Missbrauch).
 • niedopuszczalne stosowanie materiałów ściernych oraz niewłaściwa pielęgnacja desek podłogowych w wyniku nieodpowiednich środków czyszczących, szorujących, mydeł, wosków lub past/olejów niezgodnie z zaleceniami producenta; Warunkiem udzielenia gwarancji jest przestrzeganie instrukcji dotyczących czyszczenia i pielęgnacji. Instrukcje powinny zostać przekazane Państwu przez sprzedawcę lub montażystę podczas dokonywania zakupu lub są one dostępne na stronie www.classengroup.com; casanova-boden.de
 • Szczeliny w fugach spowodowane niewłaściwym układaniem, niewłaściwym użytkowaniem lub niewłaściwą pielęgnacją lub czyszczeniem. uszkodzenia w wyniku ciągłego oddziaływania wysokiej temperatury na panele podłogowe;
 • ślady pozostawione po meblach na kółkach, odkurzaczach lub urządzeniach czyszczących z obrotowymi szczotkami, zabawkach lub innych przedmiotach;
 • Reparaturversuche in
 • Chemikalien, Glut, Feuer und
 • Haarfärbe-, Bleichmittel und andere färbende
 • Mieszanki różnych partii produktów.

6. Dochodzenie roszczeń gwarancyjnych

Garantieanspruch hat der Kunde mit folgenden Unterlagen geltend zu machen:

 • wyraźne zdjęcia;
 • oryginalna faktura z wykazaną datą zakupu, pieczęcią dostawcy/sprzedawcy;
 •  

Der Garantieanspruch muss innerhalb von 30 Tagen nach dem Auftreten des Mangels schriftlich oder durch Vorlage der vollständig ausgefüllten Garantiekarte geltend gemacht werden direkt bei CLASSEN Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 18-20, D-56759 Kaisersesch..

Roszczenia gwarancyjne należy zgłaszać w obowiązującym okresie gwarancyjnym.

Rodzaj i ilość produktu muszą być wyraźnie wskazane na oryginalnej fakturze. Bez przedłożenia faktury roszczenie gwarancyjne może zostać odrzucone. W opisie usterki należy podać kod produkcyjny, który można znaleźć z tyłu właściwego panelu podłogowego.

Przed uznaniem reklamacji CLASSEN zastrzega sobie prawo do sprawdzenia kwestionowanej podłogi na miejscu lub zlecenia jej sprawdzenia przez osobę trzecią, zażądania przedłożenia zdjęć wadliwych desek podłogowych i ich otoczenia lub ich samodzielnego wykonania lub żądania samych desek podłogowych w celu sprawdzenia wady.

Ochrona gwarancyjna obowiązuje na terenie UE.

7. Haftungsauschluss

Gwarancja jest niezbywalna i jest dostępna tylko dla pierwotnego nabywcy tak długo, jak jest on właścicielem paneli. Dotyczy tylko pierwszego montażu. Kupujący wskazany na fakturze jest uważany za pierwszego kupującego.

Wszystkie informacje zawarte w broszurach, arkuszach informacyjnych, dokumentach reklamowych i marketingowych, a także oświadczenia przedstawicieli handlowych lub sprzedawców są informacjami ogólnymi i nie są wiążące dla CLASSEN. Przedstawiciele handlowi i sprzedawcy nie są upoważnieni do zmiany gwarancji.

O ile jest to prawnie dopuszczalne, wyklucza się odpowiedzialność za szkody następcze.

Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszej gwarancji jest lub stanie się nieważne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona. W odniesieniu do niniejszej gwarancji nie zawarto postanowień dodatkowych. Ich ważność, podobnie jak wszelkich innych zmian, jest warunkowana zachowaniem formy pisemnej. Wszystkie dodatkowe postanowienia i zmiany muszą być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela CLASSEN.

Obowiązuje prawo niemieckie. O ile jest to prawnie dopuszczalne, miejscem jurysdykcji jest: CLASSEN Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 18-20, D-56759 Kaisersesch

8. Ustawowe prawa konsumenta

Niniejsza gwarancja producenta nie ogranicza roszczeń prawnych klienta z tytułu wad wobec sprzedawcy lub producenta wynikających z zawartej umowy kupna, których konsument może dochodzić bezpłatnie.

Niniejsze zapewnienie gwarancyjne nie narusza tych ustawowych roszczeń z tytułu rękojmi. W tym zakresie gwarancja producenta poszerza status prawny klienta.

Jeżeli panele są wadliwe, klient może również skontaktować się ze swoim sprzedawcą w ramach rękojmi, niezależnie od tego, czy istnieje przedmiot gwarancji, czy też skorzystano z gwarancji.

9. Karta gwarancyjna

https://classengroup.com/wp-content/uploads/2022/06/CLASSEN_Garantiebestimmungen-fuer-Laminatboeden-polnisch-Juni-2022.pdf

05/2022